Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4222 867a 390

artofvizuals:

abrahamyusuff x alone in the wild

5303 3d14 390
Reposted fromstrzepy strzepy viabanshe banshe
8411 cc7a 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabanshe banshe
Reposted fromMoonTide MoonTide viabanshe banshe
6318 cb21 390
Reposted fromsarazation sarazation viamyzone myzone
Reposted frombluuu bluuu viamyzone myzone
6449 020c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viabanshe banshe
6702 40e9 390
Reposted fromskins skins viabanshe banshe
5890 1f57 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viabanshe banshe
3093 afea 390
Reposted frompeache peache viabanshe banshe
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieśc
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabanshe banshe
6488 7b58 390
Reposted frompanimruk panimruk viabanshe banshe
8154 ffe3 390
Reposted fromewaryst ewaryst viabanshe banshe
Reposted fromlivela livela viabanshe banshe
2409 8bb8 390

kazu721010:

Tappen / Joliark

6905 5f82 390

kazu721010:

Tappen / Joliark

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viabanshe banshe
8613 0665 390
Reposted fromerial erial viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl