Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2389 00ca 390

depressionismydaddy:

If I cut deep enough, you won’t have the chance to be mad at me.

4536 349a 390
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost vianotnow notnow
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianyaako nyaako
2941 d5f0 390
Reposted fromfreakish freakish viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabanshe banshe
9422 99fb 390

3chum:

when i asked my dad about these he just said “she likes van gogh” 

Reposted frombackground background viamora mora
4533 aeaf 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaemciu emciu
9628 952b 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaemciu emciu
9603 d2aa 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaemciu emciu
7368 9224 390
Reposted frommisza misza viaemciu emciu
4942 a1d9 390
Reposted fromerial erial viaemciu emciu
8684 139e 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaPicki91 Picki91
2392 02d6 390
6971 5a3a 390
2393 1fe0 390
6972 b26d 390
Reposted byhelenburns helenburns
2394 889f 390

fuckyeahinteriordesigns:

THREE BIRDS RENOVATIONS


 FOLLOW ON INSTAGRAM :

https://www.instagram.com/threebirdsrenovations/

6629 dad8 390

fuckyeahinteriordesigns:

THREE BIRDS RENOVATIONS


 FOLLOW ON INSTAGRAM :

https://www.instagram.com/threebirdsrenovations/

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl